برندگان قرعه کشی ماهانه۱۳۹۷-۴-۴ ۱۲:۰۳:۰۳ +۰۰:۰۰

دورهشماره تلفن همراهتاریخ ارسال
خردادماه912***3723

97/3/27
خردادماه912***974497/3/18
خردادماه919***873797/3/08
خردادماه930***322397/3/08
خردادماه912***508297/3/14
خردادماه911***600397/3/04

جهت دریافت جوایز تماس با واحد پشتیبانی آذرگستران از طریق تلگرام
با آیدی agaclub یا شماره پیام کوتاه ۱۰۰۰۲۸۳۹